Bupmobilen mottagningsbil

Privat ADHD-mottagning för barn och ungdomar


 

Mobil verksamhet
i Mälardalen

Behandling av ADHD och ADD hos barn och ungdomar 6-18 år

Inredning Bupmobilen ADHD-mottagning
Barn- och ungdomspsykiater Marie-Louise Christensen specialist i barn- och ungdomspsykiatri

Fast vårdkontakt med leg läkare
Marie-Louise Christensen,
specialist i barn- och ungdomspsykiatri